ITAKA-ESCOLAPIOS VENEZUELA

[ Datos de contacto ]

Barrio Impacto. Calle Miraflores nº 32-23
Parroquia Miguel Peña
2001 Valencia

Tlfn: (58) (41) 241 8477484
Tlfn: (58) (41) 241 8479056

venezuela@itakaescolapios.org

Coordinador/a:
Nelyimar Pérez

75780_417867778272757_9866519_n

L’ escola de formació Itaka-Escolapios, surgix com una necessitat de formar agents educatius i pastorals. Amb ella s’espera capacitar al personal de les Escoles, voluntaris de tots els projectes, pares, mares i totes aquelles persones compromeses amb els nostres projectes.

Es compta amb un pla de formació específic per a cada un dels destinataris i destinaries:

  • Colaboradors/es: docents, personal de les escoles,…

- Iniciació: Es la primera fase de preparació dirigida al nou personal que ingressa, es treballen els continguts bàsics en dimensions, de manera individualitzada amb l’assesoría dels directius.

- Diplomat de Pedagogía Calasancia: Esta proposta está dirigida a aquells educadors que porten al menys 3 anys treballant en les nostres escoles.

- Permanent: Es la fase de preparació continua per a tot el personal, efectuada de manera local en els centres educatius. Correspon a un procés que part de les necessitats del propi personal en el seu conjunt

- Trobada local d’iniciació: És la primera fase de preparació dirigida a personas compromeses amb els nostres projectes.

Bàsic: Dura 2 anys i busca desenvolupar la maduració humana

Especialización: Dura 2 anys i busca que els participants puguen adquirir la capacitad de coordinar i acompanyar els processos formatius.

Curs Avançat de Pastoral Juvenil: És part de l’especialització i busca completar la formació de agents de pastoral