ESCOLA OBERTA VALENCIA

[ Datos de contacto ]

c/ Balmes 12
46001 Valencia

Tlfn: 963 921 373

sedevalencia@itakaescolapios.org

Coordinador/a:
Laura García Rábago

[ Datos de contacto ]

Camarena, 149
28047 Madrid

Tlfn: 636547778

sedemadrid@itakaescolapios.org

Coordinador/a:
Marta Moratona

Sensibilización Escola Oberta 4 Valencia

Sabem que l’escola no és l’única institució educativa, hi ha altres instàncies socials que influïxen poderosament en la construcció personal i social de les noves generacions. Com a educadors tenim el deure de mostrar la realitat que els envolta ajudant-los a integrar-se a ella, però amb una actitud generadora d’inquietuds i preguntes que plantegen les possibilitats de transformació emancipadora que la mateixa realitat social necessita.

Amb este projecte dirigit a les escoles, Itaka- Escolapios aposta per acompanyar els alumnes a vore la realitat “en viu i en directe”, i a traves d’una sèrie de sessions educatives, ajudar el professorat a la formació del xiquets en una sèrie de valors humans i cristians.

L’objectiu principal es obrir un pont entre l’escola i els barris mes desafavorits de la ciutat on es troben les nostres escoles, convençuts de la força educativa que té el coneixement directe de la realitat.

Per açó sorgeix aquest projecte , que consta d’una sèrie d’activitats o dinàmiques adequades a cada edat, que pretenen mostrar i ensenyar les diferents facetes de la solidaritat, el voluntariat i els col·lectius exclosos, així com les diferents situacions i barris de les seues ciutats.

Proposem que l’educació en aquests valors siga una ensenyança transversal continua des dels 3 fins als 18 anys. Açó permet una major integració i l’aprenentatge continu d’aquestes actituds.

En les etapes d’Infantil i Primària es treballa amb la Declaració dels Drets del Xiquet, profunditzant cada any en un article. I a Secundària i Batxillerat es planteja als alumnes un anàlisi de la realitat més propera, treballant conceptes com el voluntariat, l’exclusió social, la inmigració, etc. A partir d’activitats significatives i adequades a la seua etapa madurativa.