fbpx

Campanyas

OBJECTIU 2: Aconseguir l’ensenyament primari universal

L’educació ofereix opcions als éssers humans pel que fa al tipus de vida que desitgen dur; els permet expressar-se amb confiança en les relaciones personals, en la comunitat i en el treball. Tanmateix, hi ha 61 milions de xiquets en edat d’assistir a l’escola primària que, si no es pot acudir a ella, es veuen privats d’exercir aquest dret humà. La majoria, són  xiquets procedents de llars pobres les mares dels quals, molt sovint, tampoc no han rebut educació formal.

Aquesta pèrdua de potencial no sols afecta els xiquets. L’educació, especialment la de las xiquetes, comporta beneficis socials i econòmics per a tota la societat. Les dones que han rebut educació tenen accés a més oportunitats econòmiques i participen més activament en la vida pública. Quan són mares, tendeixen a tindre menys fills però més sans, els quals tindran més possibilitats d’anar a escola.

Per tal d’assolir el segon objectiu de Desenvolupament del Mil·lenni és necessari intensificar enormement els esforços en aquest sentit en l’Àfrica subsahariana, Àsia meridional i Oceania. En aquestes regions, com a la resta del món, l’augment de la matriculació ha d’anar acompanyat d’activitats per a aconseguir que xiquet deixe l’escola i que tots puguen rebre una educació de bona qualitat.

L’educació no és un objectiu més, sinó una condició imprescindible per a la consecució de la resta dels ODM, és un factor clau per tal de superar situacions de pobresa i per a la consolidació dels sistemes democràtics.

Per tot això entenem que el lema de la Campanya de Solidaritat d’aquest curs, “L’EDUCACIÓ MULTIPLICA EL FUTUR”, està hui vigent d’igual manera que ho estigué en la Roma del segle XVI quan Calassanç va obrir en la Parròquia de Santa Dorotea la primera escola popular gratuïta d’Europa.

Per a saber més sobre la realitat d’aquest objectiu en el món pots punxar en Aconseguir l’ensenyament primari universal”