Campanyas

CAMPANYA DE SOLIDARITAT DE ITAKA-ESCOLAPIOS 2012-2013

Any 1597: San José de Calasanz obri la primera escola popular gratuïta d’Europa en el barri del Trastévere, Roma, per a atendre i oferir un futur a la infància que, fins llavors, ningú s’havia preocupat per educar.

Any 2000: Les Nacions Unides aproven els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, entre els quals figura com a Objectiu 2 aconseguir l’ensenyament primari universal, el qual es concreta en la següent meta: Assegurar que en 2015, la infància de qualsevol part, xiquets i xiquetes per igual, siguen capaços de completar un cicle complet d’ensenyament primari.

Allò que fa més de 400 anys va ser el gran projecte de Calasanz –que no hi haguera xiquets  sense escola-, i que li va portar a fundar l’Escola Pia i a iniciar una labor que s’estendria després per gran part del món, segueix sent avui un dels grans reptes de la Humanitat.

Com va expressar José de Calasanz en el seu famós Memorial de 1621, defensant l’educació dels pobres enfront de qui s’oposava a ella, educar a la infància i joventut és el servei “més digne, més noble, de major mèrit, el més beneficiós, el més útil, el més necessari, el més natural, el més raonable, el més grat, el més atractiu i el més gloriós”.

És indubtable que l’educació representa la base del desenvolupament humà, ja que és la pedra amb la qual es construeix el futur de les persones i dels pobles. Més encara, tal com Calasanz va saber intuir, l’educació és la millor i més sòlida eina per a transformar la societat i el món, promovent la justícia i la pau.

No obstant això, encara que s’hagen donat passos en els darrers anys, l’educació per a tots segueix sent una qüestió pendent en el món actual. No solament açò, sinó que recents informes de la UNESCO alerten que els avanços assolits en l’escolarització estan perdent impuls  els últims anys. Hi ha encara en el món 61 milions de xiquets i xiquetes que no tenen cap possibilitat d’accedir a l’escola. Molts altres més (200 milions aproximadament), malgrat haver sigut escolaritzats no aconsegueixen les competències bàsiques, a causa de la qualitat tan precària de l’ensenyament que reben.

L’Escola Pia avui se sent més que mai corresponsable del desafiament global de garantir una educació de qualitat per a tots. Per això, des del seu propi carisma, segueix comprometent-se, tal com fera Calasanz, a portar l’educació allà on més falta fa.

Existeixen en el present 189 escoles i col·legis escolapios al llarg del món, que atenen 125.000 alumnes. Molts d’aquests centres educatius es troben en països d’Àfrica, Àsia i Amèrica, en comunitats populars a les quals l’Escola Pia ha arribat precisament per a donar resposta a les necessitats educatives d’una població majoritàriament empobrida. Una població amb xiquets i xiquetes que, fins aleshores, difícilment podien accedir a l’educació bàsica, per no existir escoles suficients al seu entorn, o bé perquè les seues famílies no podien assumir el cost que l’escolarització implicava.

En eixes realitats, l’Escola Pia ha engegat i impulsa obres educatives dirigides a la població més desfavorida, que poden sostenir-se gràcies a un important esforç local i a la solidaritat que arriba des d’altres llocs.

Dins d’aquesta gran missió educativa escolàpia, Itaka-Escolapios és una xarxa de solidaritat que posa en connexió escoles i projectes educatius en diversos països, des de la premissa que  tot xiquet, xiqueta o jove ha de poder accedir a una educació de qualitat, i que la solidaritat per a fer açò realitat no pot tenir fronteres.

En l’actualitat Itaka-Escolapios està col·laborant en el sosteniment d’escoles a Camerun, Bolivia i India, a més de programes socioeducatius dirigits a la població pobra i vulnerable a Brasil, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana, així com a Espanya.

Mitjançant la campanya de solidaritat d’aquest curs, volem fer un pas avant en el nostre compromís en favor de l’educació en el món. Proposem acostar la realitat dels llocs on l’Escola Pia està present, especialment aquells que afronten més mancances, però on la labor educativa és especialment necessària i il·lusionant.

I proposem també canalitzar la nostra solidaritat, a través de la xarxa Itaka-Escolapios, als projectes educatius especialment necessitats en altres països, projectes amb els quals a poc a poc es va fent realitat aqueix gran objectiu: un món on no hi haja un xiquet o xiqueta sense escola.

Ho tenim clar, si recolzes Itaka-Escolapios, gràcies a l’educació podem canviar vides i transformar el món.