Publicacions

Memòries, butlletins informatius, revistes locals i altres publicacions que oferim a qui estiga interessat, a través d’elles transmetem informació i divulguem els projectes i reflexions que portem en davant a Itaka- Escolapios.