Ojalá/ El Faro

El programa “Ojalá” s’encarrega de l’alfabetització als joves immigrants. S’ofereixen cursos gratuïts de castellà a persones immigrants (homes i dones) que vénen des de recursos socials i d’ocupació de les ciutats de Vitoria i Bilbao. S’imparteixen les classes als locals de Itaka Escolapios. Els objectius del programa són:

  • Assolir un bon nivell de compresió i expressió en castellà parlat.

  • Assolir habilitats comunicatives i de relació per a la vida diària, com ara l’escolta i l’empatia.

  • Participar activament de les activitats proposades i conéixer i intercanviar aspectes culturals de la ciutat i dels propis països d’origen.

Les persones beneficiàries d’aquest programa són persones adultes immigrants en processos d’inserció laboral, amb dificultats socioeconòmiques, que no es troben dins el sistema educatiu formal i que demostren interès per realitzar un procés d’alfabetització. Les dones tenen prioritat d’atenció en el programa.

Les classes, que es desenvolupen a les aules de la Fundació, s’imparteixen de dilluns a dijous. En el cas de Vitòria hi ha ludoteca per l’atenció dels xiquets i xiquetes de les dones que acudeixen a l’aula.