Trastevere

“Trastévere” és el nom d’aquell barri marginal de Roma on Calassanç va encetar la seua tasca educativa. Pensem que al món existeixen milers de trastéveres per canviar. Trobem fonamental dedicar un temps per millorar el rendiment acadèmic i l’aprenentatge de xavals i xavales que presenten dificultats d’aprenentatge i no tenen possibilitats econòmiques per anar a una acadèmia.

En l’actualitat, el “Recolzament Escolar Trastevere” es du a terme als locals dels col·legis de Tafalla, i Logroño.

La resposta que volem donar des d’aquesta activitat vol ser una educació integral i global que responga a les necessitats que ens plantejen els xics i xiques. Per això, més enllà d’allò purament acadèmic, ens esforcem per ser referents per a la vida d’aquestos joves i educar-los per a que siguen homes i dones autònoms i independents.