COL·LEGI SAN RAFAEL DE COCHABAMBA (Bolivia)

[ Datos de contacto ]

Jose Antonio Arce 1292
Cochabamba - Bolivia

Tlfn: (591) 445 404 86

sedebolivia@itakaescolapios.org

Coordinador/a:
Humberto Camacho

El col·legi de San Rafael, es troba a la ciutat de Cochabamba. Acull a 1800 estudiants, per a optimitzar les instal·lacions i aplegar a més gent treballa en dos torns, un de matí i un altre de vesprada, per la qual cosa, en la pràctica funciona com dos col·legis en un. Cobreix tots els nivells de primària i secundària. San Rafael presenta un dels majors índexs de diversitat de la ciutat, amb facilitats educatives, la implicació del professorat i la seua qualitat educativa fa que en ell visquen estudiants procedents de classes socials molt diferents i d’origens culturals diversos.