Lomas

El centre de Pastoral de Lomas promou processos de formació i maduració personal que permeten el jove establir els fonaments per la integració de la fe i la vida i descobrir la seua vocació, realitzant opcions substancials que conduïsquen a la transformació de l’entorn i a la conformació de la Comunitat Cristiana Escolàpia. Per això es realitzen activitats d’educació en valors, cursos, retirs o campaments entre altres activitats.

Al mateix temps du en davant la formació dels catequistes del Moviment Calassanç com educadors escolapis, agents d’evangelització i acompanyants.