Centre Comunitari Calasanz del barri de la Lucha en Carora (Venezuela)

[ Datos de contacto ]

Avda. Cristo Rey (Colegio)
Oficina de Pastoral
3050 Carora (LARA)

Tlfn: (58) (52) 04 167 582 002

venezuela@itakaescolapios.org

Coordinador/a:
Nelyimar Pérez

El Barri la Lucha, és un dels sectors amb majors necessitats socioeconòmiques de la Parròquia San José de Calasanz i inclusivamente de Carora, Estado Lara. La Comunitat La Lucha, està emmarcada en una zona sense els servicis bàsics, el 70% de les vivendas són construccions de llandes, inestables i insegures on viuen amuntegats, sense servicis públics gratuïts. Es troba allunyat del centre parroquial, localitzant-se en la perifèria de la ciutat.

Són prou les adolescents embarassades, mares fadrines i dones a càrrec de famílies monoparentals, les quals no compten amb una formació acadèmica suficient per a accedir al mercat laboral.

Per a donar respostes factibles a aquesta comunitat, neix el Centre Comunitari “Calasanz”, plataforma per a realitzar activitats de formació dirigidas als nins i les nines,  jóves, adolescents embarassades, mares fadrines….; aquest serán espais dedicats al benestar de la comunitat en general.

Els objectius principals del projecte són,

  • Capacitar a través de un CECAL, per a l’educació del jóves d’ambdos sexes, mares fadrines, adolescents embarassades, i grups que ho requerisquen.
  • Enfortir els valors familiars i socials a través de campanyes, tallers, xarrades i celebracions especials, dirigides a la comunitat en general.
  • Motivar l’integració de la comunitat, brindant un espaci adequat per a les reunions de grups juvenils, d’oració, assamblees familiars, mares del barri, entre otros.
  • Oferir una llar de cures diàries, a futur, per a nins de 1 a 3 anys, recolzant així a mares treballadores i/o estudiants que viuen en el barri.