Centre Cultural Calasanz del barri La Puya en Santo Domingo

Espai comunitari situat en La Puya de Arroyo Hondo, comunitat molt empobrida de Santo Domingo, per al desenvolupament de programes d’educació no formal. La seua missió és educar de forma integral a través d’aquest tipus de programes a xiquets, joves i famílies vulnerables per a la millora de la seua qualitat de vida, a l’estil de Calasanz. Les àrees són suport escolar, preescolar, campaments i esport, art i cultura, capacitació tècnic- professional, valors humans i espirituals, i desenvolupament comunitari a través de la promoció de la salut i l’orientació familiar. El projecte està en creixement, impactant actualment a 40 voluntaris i 240 xiquets, però volent arribar a molts més.