BEREGAIN

[ Datos de contacto ]

Juan de Ajuriaguerra 15
48009 Bilbao

Tlfn: 94 424 49 54

sedebilbao@itakaescolapios.org

Coordinador/a:
Joseba Alzola

El Programa Beregain contempla la constitució d’unitats de convivència per a dones joves a càrrec de famílies monoparentals, on cal desenvolupar un treball individualitzat amb la jove i el seu fill/a per tal d’aconseguir la seua integració laboral i social.

El programa té un conveni amb la Diputació Foral de Bizkaia (des de l’any 2.002) on s’indiquen els objectius següents:

  • Atendre les necessitats bàsiques del col·lectiu familiar (allotjament i manutenció, salut, entorn segur…)

  • Oferir una atenció socio-educativa de caràcter global per a cadascuna de les persones de l’entitat familiar, de manera que s’incidisca en la positiva interacció entre elles. Per a la seua consecució es faran servir els recursos humans i físics propis de la Fundació així com els externs que siguen necessaris (escoletes, col·legi, accés a cursos de formació, resposta a les necessitats especials…)

  • Preparar les joves per a la vida autònoma (interiorització de models adequats, aprofitament d’aptituds personals, inserció laboral, projecte social…)

  • Desenvolupar habilitats pròpies de la maternitat amb l’objectiu que les joves aconseguisquen la capacitació necessària per atendre de manera adient les necessitats físiques i emocionals dels seus fills i filles, i fomentant que s’establisca un adequat vincle mare-fill/a.

  • Oferir orientació psicològica i pedagògica amb la intenció de potenciar el desenvolupament emocional i psicològic de les mares i dels menuts.

  • Proporcionar un servei de seguiment ambulatori a les usuàries del programa, una vegada que n’han eixit per a recolzar-les i orientar-les als processos d’emancipació.

El Programa Beregain compta amb dos unitats de convivència amb un màxim de quatre places per a dones joves, i cinc places per a menors, a cada llar. S’atén d’aquesta forma la possibilitat que alguna unitat familiar estiga formada per més d’un xiquet o xiqueta.