INTERNAT CAMPEROL COCAPATA (BOLIVIA)

[ Datos de contacto ]

Jose Antonio Arce 1292
Cochabamba - Bolivia

Tlfn: (591) 445 404 86

sedebolivia@itakaescolapios.org

Coordinador/a:
Humberto Camacho

Les comunitats més properes al nucli on es troba l’escola de Cocapata estan a 5 hores de camí. En molts casos cal travessar diversos rius o alts cims de més de 4.000 metres d’alçada. Això fa la necessitat de l’internat més que evident. Després de la demanda dels pares i mares de família es va inaugurar l’internat l’any 2005. Allà poden viure fins a 160 interns que, en la majoria dels casos, tenen a l’internat la seua oportunitat per estudiar.

El criteri de selecció principal per poder assistir a l’internat és la vulnerabilitat, ja que es tracta de famílies amb fortes dificultats econòmiques i baix nivell educatiu.