SOLIDARITAT AMB LES PERSONAS EXCLOSES DEL NOSTRE ENTORN

Un tret comú a totes les persones es la seua fragilitat. Necessitem unir-nos solidàriament als altres i descobrir la força del nosaltres. Sols des de la solidaritat podem respondre a les necessitats del nostre entorn.

El coneixement de la realitat que ens envolta, l’apropament als que menys tenen, o la presència i treball a barris vulnerables de les nostres ciutats són valors i actituds que treballem amb les activitats que presentem a continuació:

  • Escola Oberta

  • Campanya Cáritas i Abegi a Tolosa

  • Mercat de Bilbao

  • Recollides d’aliments de Bilbao y Sevilla