VOLUNTARIAT EN EL SUD

El projecte tracta de proporcionar a persones vinculades a l’Escola Pía un itinerari de formació, preparació i experiència de voluntariat escolapi en llocs i realitats del Sud amb el fi de madurar i incrementar la sensibilitat social pròpia.

L’objetiu és que els voluntaris aprofiten esta experiència com un replantejament de les opcions personals que aboquen a un compromís de servei, lliurament i cooperació. Des de la Fundació Itaka- Escolapis València, apostem per un voluntariat cristià i calassanci on els joves puguen compartir fe i vida, abans, durant i després de la execució del projecte.

En aquesta experiència se’ls ofereix a més, l’ oportunitat d’integració en la vida diària de les comunitats d’acolliment (comunitat religiosa, educativa, veïnal, parroquial, etc.)

Els camps de treball d’estiu faciliten la col·laboració amb la Viceprovincía en l’elaboració d’aquells plans, projectes i propostes que es sol.icite, des de l’análisis, viabilitat, objete i adequació dels mateixos. A més, en finalitzar aquests camps, els voluntaris poden participar en les activitats de sensibilització que es duen a terme en diferents àmbits de la Província, sobre la situació que viuen els països del Sud i, en concret, sobre aquells en els que col·laborem, de cara a afavorir l’implicació en els plans, projectes i propostes que es plantegen.

L’oferta inicial per a participar en aquest projecte es realitza a persones majors de 21 anys vinculades a les Escoles Píes amb experiència de voluntariat en àmbits educatius, o en altres àmbits (sanitari, agrícola, treball social, construcció…) que resulten adecuats al projecte/s de cooperació requerit per la contrapart del Sud.