Entitats Fundadores

Itaka-Escolapis és una Fundació creada i impulsada per l’Ordre religiosa de l’Escola Pia i les fraternitats escolàpies.

Apostem per l’educació de les persones més desfavorides com la millor manera de transformar el món i preparar un demà millor, fent que les noves generacions aporten amb responsabilitat el millor de si mateixos. Estem convençuts que és possible fer un món com cal i que només en aquest intent la vida cobra ple sentit. Per això el nostre camí és l’educació, l’anunci de la Bona Nova de Jesús i el compromís solidari en el nostre entorn, implicant la vida sencera. Ens convoca el somni d’arribar a Ítaca, l’illa que no està en cap mapa però que guia a tot navegant. Tot i que no arribàrem a ella, el viatge és meravellós. Confiem en els companys de camí i en la possibilitat d’assolir-la. Ací intuïm la presència del mateix Déu. La Fundació Itaka-Escolapis naix el 9 de març de 2001, donant major consistència a l’associació Itaka (1985) i a altres entitats existents amb anterioritat, així com a la tasca escolàpia iniciada per Calassanç en 1597. Actualment integren la fundació dez demarcacions de l’Escola Pia, així com l’Ordre com a tal a través de la seua Congregació General, i també compta amb la participació de quatre fraternitats, totes elles amb diversos graus i àmbits concrets de col·laboració:

  • Demarcacions d’Àfrica Central, Afrique de l´Ouest, Betania , Bolivia-Brasil, Àmerica Central i Carib (Venezuela i República Dominicana), Chile, Emaús (Andalusia, Aragó, Euskadi, Navarra), Filipinas, India i México.
  • Fraternitats escolàpies d’Bolivia-Brasil, Emaús (Al-bisara, Betania, Guadalquivir, Itaka, Lurberri i Tolosa), València i Veneçuela.