CONSEJO ASESOR Y COMISIÓN EJECUTIVA

El Consell assessor

Es l’òrgan encarregat d’ assessorar al Patronat amb l’objectiu d’ajudar en l’actuació, eficàçia i expansió de les obres i activitats d’ acord amb les finalitats de la Fundació.

La Comissió executiva

Es l’òrgan que, en nom del Patronat i nomenat per ell, dirigeix de manera permanent la Fundació i els seus diferents projectes i seus.

En la actualitat està format per Igor Irigoien, Javier Aguirregabiria, Alberto Cantero, Berna Arrabal, Laura García, i Raúl González.

Equips de seu demarcacional i local

Itaka-Escolapis està present en cada país i localitat per mitjà d’un equip que impulsa en la zona els diferents projectes assumits.

Aquest equips asseguren la incardinació en la realitat en la qual es troben i salvaguarden el necessari protagonisme de qui són els agents directes en cada lloc.

Cada seu organitza el seu funcionament en coordinació amb la Comissió Executiva.

Equips de projectes i d’àrea

La Comissió Executiva nomena, després de fer les oportunes consultes, els equips de projecte i d’área, així com els seus responsables. Ara com ara els equips existents són: centres de pastoral, sensibilització, llars, centres socioeducatius, escoles d’educadors, albergs i cases de convivències, cooperació al dessenvolupament, voluntariat, gestió i comunicació.