Pla Estratègic

Necessitem sempre marcar prioritats d’actuació per a impulsar la missió de la nostra entitat.

Actualment ens trobem en un moment d’expansió geogràfica i d’ampliació de projectes, al mateix temps que en una època de crisi i de grans diferències en les relacions internacionals. En aquest marc situem el nostre pla estratègic 2015-2021

Descarga: Pla Estratègic