Credibilitat

credibilidadVolem seguir creixent en la credibilitat amb la que ja contem amb moltes persones i entitats. Per a generar encara major fiabilitat i assumir la nostra responsabilitat, Itaka-Escolapis opta perquè uns altres avaluen externament la seua feina i així poder rendir comptes de forma transparent al seu Patronat i, sobretot, a totes les persones i entitats que confien en nosaltres i en la nostra missió.

Els comptes de la Fundació Itaka-Escolapis són auditades tots els exercicis, sense tenir cap excepció fins a la data per part de les empreses auditores. A continuació presentem de manera resumida els comptes de la nostra entitat. El que ho desitge pot trobar informació més detallada en la auditoria de comptes.

Descarga: BALANC

Descarga: AUDITORIA DE COMPTES