SETMANA DEL COMERÇ JUST TAFALLA

SETMANA DEL COMERÇ JUST TAFALLA

Des de la Fundació vegem important donar a conéixer als postres xavals, famílies, treballadors, voluntaris, Tafalla en general, que els mitjans de comercialització que tenim no es regixen segons criteris de justícia, equitat, ecologia o protecció del menor. Els nostres mercats no reparteixen de manera solidària i justa els beneficis, fent d’aquesta forma que cresquen les diferències entre el nord i el sud.

Per això llancem cada any la setmana del Comerç Just junt amb l’ONGd SETEM Nafarroa. Els dies previs a Nadal habilitem un stand amb productes de comerç just que s’atés per voluntaris de 4t d’ESO. Les famílies i professors es poden apropar a comprar, dins d’uns horaris, aquests productes si que garanteixen un equilibri entre el produït i el comercialitzat.

El nostre objectiu, més que vendre molts productes, és sensibilitzar a la major quantitat de gent possible sobre les estructures comercials que tenim.