MERCAT BILBAO

Campanya que realitzem, des de 1984, durant els trenta dies anteriors a la Setmana Santa, temps de Quaresma. Mitjançant aquesta campanya coneguem, reflexionem i recolzem moral i econòmicament alguna entitat social que treballa amb els més desafavorits del nostre entorn més proper, el quart món.

Durant aquest mes, arrepleguem objectes que ens donen els membres d’Itaka- Escolapios, els alumnes del col·legi Calasanci (Escolapis Bilbao) i la societat en general. Posteriorment al cap de setmana que finalitza la campanya, posem a la venda al col·legi tots els objectes arreplegats (Mercat).

Durant aquest mes realitzem activitats de sensibilització, tant als grups educatius d’Itaka- Escolapios com a les aules del col·legi Calasanci (Escolapis Bilbao). Però també pretenem aplegar mes allà dels murs del col·legi, sensibilitzant a les famílies dels alumnes del col·legi, al barri i Bilbao, així com a la societat en general mitjançant diverses accions (recollida d’objectes, cartes, cartels, mitjans de comunicació, venda d’objectes al mercat,…).

A l’organització i desenvolupament d’aquesta campanya tenen un fonamental protagonisme els membres dels grups educatius d’ Itaka- Escolapios.