Campanyas

Objectius de Desenvolupament del Mil·leni

En setembre de 2000, els dirigents de  189 nacions es van reunir a la Seu de les Nacions Unides en Nova York, per a aprovar la Declaració del Mil·lenni, comprometent els seus països amb una nova aliança mundial per a reduir els nivells d’extrema pobresa i establint una sèrie d’objectius subjectes a termini, coneguts com a els objectius de desenvolupament del Mil·lenni i el venciment del qual està fixat per a l’any 2015.

Per a conéixer més sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni punxa en :Programa de las Nacions Unides per al Desenvolupament

Aconseguir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni per a 2015 és difícil però no impossible. Depén molt del fet que s’acomplisca l’objectiu sobre l’aliança mundial per al desenvolupament. No es deu permetre que les actuals crisis econòmiques que afecten a gran part dels països desenvolupats ralentitzen o revertisquen els avanços aconseguits.

Si vols conéixer l’evolució dels objectius punxa en: Informe 2012. Objectius de Desenvolupament  del Mil·lenni.